Vinterfestspill i Bergstaden – «Den femte årstid» – er en kammermusikkfestival som foregår midt i Norge, midt på vinteren, midt i verdenskulturminnet Røros. Her møter de beste nasjonale og internasjonale artister et entusiastisk publikum fire dager i mars – uke 11 – hvert år. Vinterfestspill i Bergstaden (ViB), som ble etablert i 1999, har hatt en sunn utvikling. ViB er blant de fremste kammermusikkfestivaler i Norge.

Vi søker stadig å utvikle oss; på organiseringen, gjennomføringen og innholdet i våre konserter.

Vinterfestspill i Bergstaden har som formål å kunne gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for folk i Rørosregionen. Regionen spenner over syv kommuner og to fylker. Dette er en region som ellers har et dårlig tilbud innen klassisk musikk.

I tillegg har vi gleden av å ønske velkommen et stadig mer fulltallig publikum fra det ganske land og utland til Verdensarven Røros.

Barn og unge

I tillegg til å arrangere Vinterfestspill; 4 dager med flotte konsertopplevelser, ønsker vi å sette et større «fotavtrykk» i vår egen region. Ikke fordi dette forlanges, men fordi vi er i posisjon til å gjøre det. Som mottaker av offentlige og private midler ønsker vi å ta samfunnsansvar utover det å lage flotte opplevelser for et publikum med interesse for klassisk musikk.

Vinterfestspill har hvert år barne- og skolekonserter; fra barnehage til videregående. Vi har styrket samarbeidet med kulturskolene i vår region ved å gjøre prosjekt i samarbeid med lærerne. I praksis betyr dette at vi sammen med våre kunstnere søker å finne program av høy kvalitet som interesserer og utfordrer de unge elevene. Våre festspillkunstnere jobber gjennom vinteren med å lede undervisningen i disse prosjektene, som i de fleste tilfellene skal munne ut i en konsert eller deltagelse under Vinterfestspill. Dette er til stor inspirasjon for både elever og lærere ved kulturskolene.

På det nasjonale plan, og i «motsatt ende» av kulturskolene, har vi i samarbeid med Kavlifondet opprettet et orkesterakademi;

KonstKnekt

Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi i samarbeid med Orchester-Akademie der Berliner Philarmoniker.

KonstKnekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne til det unike livet man kan ha som orkestermusiker.