OM TALENT NORGE

Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten  v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.

Visjonen er å legge til for at fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial.

Talent Norges investeringer har siden oppstart bidratt til opprettelsen av nærmere 1500 talentplasser.

Talent Norge utløser betydelige økonomiske bidrag fra private samarbeidspartnere – og stimulerer til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.

Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.


Mer om Talent Norge: talentnorge.no