Rekruttering til KonstKnekt – Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi skjer via styremedlemmene
i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og speidere i fagmiljøene.
I utgangspunktet plukkes det ut inntil 8 kandidater pr år og prøvespill vil kunne være aktuelt.
Styret i KonstKnekt, i samarbeid med mentorene, gjør den endelige utvelgelsen og tildeler plasser.

Krav til Konstknektene:
Deltagerne må være på master/diplomnivå i alderen 20-25 år. (Unntak mulig ut fra særlige kvalifikasjoner).
De utvalgte skal være godkjente vikarer i minst ett av våre institusjonsorkestre.
Kjønnsbalanse og geografisk spredning er faktorer som hensyntas.