Johanne Haugland er født og oppvokst i Bergen og begynte å spille fiolin som 4-åring hos Britta Skärby Vindenes. Hun ble våren 2017 uteksaminert fra sine bachelorstudier ved Barratt Due Musikkinstitutt der hun har hatt Stephan Barratt-Due som sin fiolinlærer. I 2013 reiste hun til Venezuela i et år for å være del av det anerkjente El Sistema prosjektet i orkesteret Youth Orchestra of Caracas. Hun er en aktiv kammer- og orkestermusiker og har de siste årene opptrådt jevnlig med Det Norske Kammerorkester, Oslo Camerata og som vikarierende gruppeleder i Trondheim Symfoniorkester. For øyeblikket er hun elev av Peter Herresthal på masterstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Hun spiller på en fiolin bygget av Gabor Draskóczy, generøst utlånt til henne av Dextra Musica.