Ingeborg Elisabeth Moe (klarinett) begynte å spille klarinett i Skjold skoles musikkorps i Bergen. Hun var også aktiv som pianist og deltok i nasjonale konkurranser på begge instrumenter.

I løpet av året på Toneheim folkehøgskole bestemte hun seg for å satse profesjonelt på klarinetten.

Hun har siden studert på Norges musikkhøgskole med Leif Arne Pedersen og Björn Nyman som lærere, og fullførte sin mastergrad høsten 2017. Ingeborg er aktiv frilanser og vikarierer blant annet i Kringkastingsorkestret, Operaorkestret, Oslo-filharmonien, Nordnorsk opera og symfoniorkester, Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps og Luftforsvarets musikkorps.