Brage Sæbø begynte å spille fiolin i en alder av fire år hos Susanne Helgeland ved Haugesund Kulturskole. Samtidig som han gikk på skole i Haugesund pendlet han til Bergen fra han var 10 år for å ha timer med Per Gisle Haagenrud. Han studerte hos Haagenrud i åtte år, hvorav de to siste årene var som elev ved Bergen Private Gymnas. I 2014 begynte han sin bachelor ved Norges Musikkhøgskole med Professor Peter Herresthal som lærer. 

Brage er en aktiv kammermusiker, som medlem av Ergo Strykekvartett, og spiller mye som orkestermusiker. Han har vært medlem i BFUng (tidligere Ung Symfoni) fra 2010 til 2018. Her var han også både gruppeleder og konsertmester, samt solist ved flere anledninger. I tillegg til studiene freelancer han mye i de store norske symfoniorkestrene, samt gjør konserter både solo og som kammermusiker. 

Brage studerer nå master i utøvende klassisk musikk ved Norges Musikkhøgskole med Professor Herresthal.