Dato

23. oktober 2017

Kategori

Røros

Deltaker:

Knekter: Joakim Rødbergshagen, fiolin, Edvard Erdal, fiolin, Michael Grolid, bratsj, Mirjam Kammler, cello, Eirik B Haaland, horn, Ingeborg E. Moe, klarinett, Bryndis Torsdottir, fagott og Sigurd Greve, obo.

Mestre: Christoph Hartmann, obo, Luiz Coelho, fiolin, Walter Küssner, bratsj, Øyvind Gimse, cello, Günther Forstmaier, klarinett.

Mandag 16.10.

De aller fleste ankom Røros i løpet av formiddagen. Etter lunsj og innlosjering (alle i «hjem»), var det samling i byens nyeste øvings/konsertlokale, Jan Fridtjofs nye garasje. På forhånd var et stort repertoar valgt ut og her ble stemmer fordelt og slagplan for de kommende dager lagt.
Samling på Vertshuset kl. 2030 til middag. Mesterne hadde et møte etter middagen for videre planlegging av uken.

Tirsdag 17.10.

Garasjen 10.00 – 11.30
Boccherini Sekstett i Ess-dur. Obo, horn, fagott, fiolin og bratsj (knekter). Øyvind, cello og Christoph som coach.

11.30 – 13.00
Schubert Oktett. Edvard, Luiz, Michael, Mirjam, Øyvind(bass-stemme),- Günter, Bryndis og Eirik.

13.00 – 15.00 lunsj.

Garasjen og Filadelfia (Yoga) 15.00 – 19.00
Schönberg sekstett, Kodaly Serenade, Francaix Trio, Futterer Kvartett. Schubert Oktett. Boccherini Sekstett.

Onsdag 18.10.

Garasjen 10.00 – 13.00
Reicha Oktett. Schubert Oktett

13.00 – 15.00 lunsj

Garasjen og Filadelfia 15.00 – 19.00
Strykere: Schönberg Sekstett. Kodaly Trio
Blåsere: Futterer Kvartett, Francaix Trio

Torsdag 19.10
Garasjen og Filadelfia
10.00 – 11.00 Futterer Kvartett. Duo/leksjon Joakim & Luiz
11.00 – 13.00 Reicha Oktett.

13.00 – 14.00 lunsj

14.00 – 18.00
Strykere: Schönberg
Blåsere: Francaix og Futterer

19.00 Sodd og badstu på hytta til Jorunn og Jan Fridtjof.

Fredag 20.10

Garasjen og Filadelfia 10.00 – 13.00
Ensemblene der Øyvind Gimse ikke deltar (I Trondheim, oppdrag NTNU).

13.00 – 15.00 lunsj

Garasjen og Filadelfia 15.00 – 17.30
Nytt materiale som prima vista øving.

Røros Hotell 18.00 middag

Konsert kl. 19.30
Arve Tellefsen, Håvard Gimse og Kjetil Bjerkestrand.

Lørdag 21.10.

10.00 – 18.00. Øving på konsertprogram.

Søndag 22.10.

Konsert i Garasjen kl. 11.00

Program:
Boccherini: Sekstett I Ess-dur G 467. Sigurd, Eirik, Bryndis, Edvard, Michael, Øyvind.
Francaix: Divertissement for Trio dánches.
Futterer: Kvartett for blåsere
Reicha: Oktett op. 96. 2 satser
– pause –
Schubert Oktett i F-dur D 803 2 satser
Schönberg Verklärte Nacht op. 4

13.00 lunsj
Søndag ettermiddag var det ”takk for denne gang” og avreise.

*****

I tillegg til oppsatte øvingstider med program, har knektene hatt et tett program med egenøving m/ og uten veiledning fra Mesterne.
Alle spiste frokost på Vertshuset, og der hadde vi også middag kl. 1930 alle dager unntatt torsdag og fredag.
Arbeidsdagene ble derfor fra ca 0900 – 2100.

Innimellom hadde vi møter (Christoph, Øyvind, Erling og Bjørn) både om KonstKnektplanene videre og ViB 2018.

På onsdag hadde vi også besøk av den lokale fiolinbygger-autodidakt, Gunnar Borgos. Han har bygget fem fioliner, og de har fått meget gode skussmål fra bl.a. Marianne Thorsen. Joakim får låne Nr. 4 denne uken. Hans egen fiolin var i ferd med å få en skade, så vi kontaktet Magnus Nedregaard i Oslo, og han kom til Røros med tog torsdag formiddag. Han tok for seg Joakims fiolin. Han skiftet både lydpinne og stol, og satte den så opp på nytt. Meget sporty av MN.

KOMMENTARER.

Planleggingen av KonstKnekt  17/18 hadde noen utfordringer. Å finne de fire nye Knektene (obo, klarinett, fagott og horn) samt tidspunkt for Mestere og Knekter i løpet av okt/nov.

Da det var klart at det ble 16.10 – 22.10, var repertoarvalg et stort puslespill. Vi skulle finne materiale for de mange besetningene som er mulig med 4 blåsere og fire strykere. (Ragnhild K Bauge er ikke med denne uken pga konserter i NY). Dessuten skulle det være relevant materiale for alle.

Øyvind, Christoph (inkl sine kolleger i Berlin) og Erling fant fram materiale som ble distribuert til Knektene, og vi hadde også tatt med en god del «reserve»-materiale.

Opplegget for hele perioden frem til sommeren har ligget til grunn for valg av musikk. De to siste samlingene vil være i forbindelse med festivaler: ViB 12.03. – 18.03. 2018 og «LilleNorge» i Berlin 14. – 20.05 2018.
Til disse to festivalene skal Knekter og Mestre ha framførelser av sentral verk fra kammermusikklitteraturen.
Derfor er en del verk lagt inn i prøveplanen for både første og andre øvingsuke.
Det gjelder f.eks. G. Enescus Oktett (strykere) – et verk av stort format og med meget høy vanskelighetsgrad. Dessuten er Schuberts Oktett, Schönbergs Verklärte Nacht og Beethovens piano-kvintett (blåsere) med i hele perioden.

Andre uke blir 01.01. – 08.01.18.

Den blir på Røros. Vi søker et samarbeid med Barrat Due Musikkinstitutt, slik at de kan bidra med noen musikere. (Kontrabass og to/tre blåsere).    Vi planlegger å reise til Oslo på fredag kveld/lørdag morgen for å ha konsert i Oslo på lørdag (Sentralen). Dette i samarbeid med Barrat Due, Talent Norge, Dextra Musica og Kavlifondet.
På programmet vil stå Crusell Obo-kvintett, Krommer/Beethoven Oktett for blåsere og Schuberts Oktett.

Ut over de «faste» Mestrene, vil Christoph Hartmann rekruttere flere kolleger fra Berliner Phil.