Dato

19. mars 2017

Kategori

Røros

Repertoar for uken

W. A. Mozart: Grand Partita i arr for obo og 5 strykere. Siste sats.

Antonio Pasculli: Fantasi over melodier fra «Wilhelm Tell».

Felix Mendelssohn: Oktett 1. Sats.

Johan Svendsen: Oktett 2., 3. og 4. Sats.

Gérard Pesson: Skygger av Brahms Ballade (m Frode Haltli).

Johan Svendsen: Romanse for fiolin og piano (Ragnhild K Bauge).

Dmitri Sjostakovitsj: Oktett 2. Sats.

Frank Bridge: Duo for to bratsjer.

Antonin Dvorák: Terzetto.

Joseph Lanner: Walzer basert på Mozart-temaer.

W. A. Mozart: Piano kvartett i Ess-dur. m/ Tor Espen Aspaas.

 

Musikere

Edvard Erdal, fiolin KK

Ragnhild Kyvik Bauge, fiolin KK

Joachim Rødbergshagen, fiolin KK

Michael Grolid, bratsj KK

Mirjam Kammler, cello KK

Luiz Coelho, fiolin KM

Walter Küssner, bratsj KM

Øyvind Gimse, cello KM

Christoph Hartmann, obo KM

 

Tor Espen Aspaas, piano KM/ViB

Ingfrid Breie Nyhus,  piano ViB

Frode Haltli, akkordeon ViB

 

Administrasjon: Bjørn Nessjø, Erling Dahl jr. og Kari Kluge.

 

Mandag 13.03.

Knektene hadde gjennomgang med materialet under ledelse av Øyvind Gimse i Sangerhuset.

Berlinerne ankom ved 19.30-tiden. Etter innlosjering hadde vi felles middag og detaljplanlegging for kommende dager.

 

Tirsdag 14.03.

Øving på Røros hotell.

11.00 – 13.00: Mozart: Grand Partita. Pasculli: Fantasi over «Wilhelm Tell».

13.00 – 14.00: Lunsj på hotellet.

14.00 – 18.00: Mendelssohn, Svendsen, Stravinsky oktetter.

18.00 – 19.30: Dvorak Terzetto og Bridge Duett.

20.00 : Middag på Vertshuset.

 

Onsdag 15.03.

Øving i Menighetshuset.

10.00 – 10.45: Svendsen 4. Sats.

11.00.- 12.00: Ragnhild har prøve med Ingfrid i kirken.

11.00 – 11.45: Mozart Grand Partita.

12.00 – 13.00: KK prøve med Ingfrid i kirken. Pesson.

13.00 – 14.00: Lunsj.

14.00 – 15.30: Mozart pianokvartett m Tor Espen Aspaas.

14.00 – 15.30: Dvorak Terzetto. Joachim , Louis og Walter.

16.00 – 18.00: Mendelssohn 1. sats og Svendsen 2. sats.

20.00: Middag på Vertshuset.

 

Torsdag 16.03.

Prøve i Storstuggu.

10.00: Lanner quartett.

10.45: Mozart GP.

11.15: Pasculli Fantasi.

11.45 – 14.00: Svendsen, Mendelssohn og GP Stravinsky.

14.00: Lunsj.

15.00: Prøve på Pesson i Menighetshuset (m Frode Haltli).

18.00: Åpningskonsert Røros kirke Ragnhild spiler «Romanse» (Joh. Svendsen).

20.30: FestspillOpp! Storstuggu.

KK avslutter med Sjostakovitsj.

 

Merknad: Ragnhild gjorde en flott Svendsen i kirken sammen med Ingfrid Breie Nyhus.

 

KK spilte Sjostakovitsj så taket løftet seg. Publikum fikk en humørfylt informasjon om prosjektet som inneholdt takk til de som støtter prosjektet og lovnad om at vi er mottagelig for ytterligere støtte.

 

Fredag 17.03.

Prøve i Sangerhuset.

11.00: Svendsen 4. og 3. Sats. Lanner kvartett.

13.00 – 14.00: Åpen prøve i Sangerhuset: Svendsen 2. Sats. Pasculli Fantasi og Mendelssohn 1. Sats.

 

Merknad: Det var over 100 besøkende, og de fikk en opplevelse av de sjeldne. Mesterne sa etterpå at dette hadde vært den beste prøven de hadde hatt fordi det er i konsertsituasjonen du lærer mest.

 

14.00 – 15.00: Mozart piano kvartett (Sangerhuset).

14.00 – 15.00: Dvorak Terzetto (Sangerhuset 2 etg.).

Lunsj.

16.30 – 17.30: Pesson med Frode Haltli i kirken.

18.00: Konsert i Røros kirke med bl.a. Pesson.

 

 


Lørdag 18.03.

Prøver i Museet.

09.30: Prøver for konserter: Bridge, Mozart GP og Lanner.

11.00 – 13.00: 3 konserter med dette programmet.

Sangerhuset. Generalprøve.

14.00: Mozart Eb-kvartett.

14.30: Mendelssohn, Dvorak, Svendsen og Pasculli.

16.00: KonstKnekt-konserten i Sangerhuset.

Program: Mendelssohn oktett 1. Sats. Alle strykerne. Dvorak Terzetto: Joachim, Louis og Walter. Mozart Piano kvartett: Ragnhild, Michael, Mirjam og Tor Espen. Pasculli Fantasi: Christoph og Luiz, solo. KK «band».

 

Merknad: Konserten var fullstendig utsolgt (+ ekstrastoler) – 250 tilhørere. Stemningen om mottagelsen av prestasjonene var enorme. Til stede var mange representanter fra Kavli-stiftelsen og Talent Norge – som støtter KK – og mange potensielle støttespillere.

 

Søndag 19.03.

Øving i Menighetshuset.

08.30: Oppvarming til Svendsen oktett 3. Sats.

10.00: Gudstjeneste i Røros kirke. KK spilte fra Svendsens oktett, 3. Sats. Christoph Hartmann spilte L. Berios Sequenza nr. VII (med to bratsjer i det fjerne).

12.00: Avslutningskonsert i Røros kirke.. KK spilte fra Svendsens oktett, 4. Sats – Finale.

Merknad: Publikums begeistring over KKs spill var enorm. Likeså annonseringen av Christoph Hartmann som kunstnerisk leder for 2017.

 Etter konserten ble det en rask lunsj på Vertshuset før alle dro hjem – hver til sitt.

Etterord

Dette var den tredje uken KK var samlet, og prosjektet har utviklet seg til å bli både større og bedre enn våre mest optimistiske tanker før start.

 

Dette har tre hovedårsaker

1.    Studentene (som Tor Espen og Øyvind i hovedsak har rekruttert) har ikke bare hatt et høyt nivå, men de har vist en forberedelsesevne og seriøsitet som har gjort det mulig å innstudere langt flere verk enn vi hadde forestilt oss.

2.    Engasjementet fra mentorene (4 fra Berliner Phil og Øyvind Gimse) har gått langt ut over det profesjonelt musikalske. De har skapt en atmosfære og et sosialt klima som har løftet prosjektet til å bli mer enn et  musikalsk prosjekt.

3.    Den praktiske tilretteleggingen og den ubegrensede fleksibilitet som ViB v/Bjørn Nessjø og Kari Kluge sammen med KK-leder Erling Dahl jr. har utvist, har gitt hver samling maksimal utnyttelse av så vel de musikalske som de sosiale muligheter som ligger i denne forsamling av unge og ikke fult så unge utøvere.

Det skal også legges til at hele miljøet rundt ViB har støttet opp om prosjektet på forbilledlig måte.

Avslutning av årets prosjekt blir deltagelse ved Landsberger Sommermusiken fra 3. – 10. Juli.